maltepe escort
Faydalı Linkler – Keleş Hukuk Burosu

Faydalı Linkler

Online Ödeme
Banka Hesap Bilgileri
İş Bankası İçerenköy Şubesi Alprazolam 1Mg Online Şube Kodu: 1214 Hesap No: 0351026 Buy Bulk Xanax Online IBAN: TR14 0006 4000 0011 2140 3510 26
Vekalet Ücretine İlişkin Açıklama
Vekalet ücreti iki şekildedir: http://sibagraphics.com/images/lines/goldonwhite/line9.gif 1- Resmi Vekalet Ücreti: Get Xanax Prescription Online Resmi Vekalet ücreti, dava sonunda Mahkeme tarafından hükmedilen ve karşı tarafa yükletilen vekalet ücretidir. Bu ücretin ödeme yükümlüsü davanın karşı tarafıdır. Bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Mahkeme tarafından belirlenir. Karşı tarafa yüklenecek avukatlık ücretleri avukata aittir. Xanax Order Overnight 2- Akti Vekalet Ücreti: http://groupe-der.com/wp-content/plugins/pods/js/uploadify.php Akti vekalet ücreti avukat ile müvekkili arasındaki ücret ilişkisidir. Kaynağını Avukatlık Kanununun 164.maddesinden alır. Madde hükmüne göre %25 i aşmamak koşulu ile sözleşme yapılabileceği gibi, sözleşme olmaması halinde avukatın emeğine göre dava değerinin %10 u ile %20 si arasında bir ücret belirlenir. Bu ücreti ödeme yükümlüsü müvekkildir.
Resmi Vekalet Ücreti Hesaplama
Vekaletname Çıkartılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Gerçek ve tüzel kişiler hukuki iş ve işlemlerini bir avukat vasıtası ile takip ettirebilmeleri için noterden avukata vekaletname vermesi gerekmektedir. Vekaletnameler genel ve özel vekaletname olmak üzere ikiye ayrılır. Boşanma, Nafaka, Tanıma ve Tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki gerektiren vekaletnamelerdir. Bu vekaletnamelerde vesikalık fotoğraf bulunması zorunludur. Bu sebeple özel vekaletname çıkartmak için notere giderken 2 adet vesikalık fotoğraf götürmeyi unutmayınız. Bu davalar dışındaki davalarınızın tamamı için genel vekaletname çıkartabilirsiniz. Genel vekaletname örneği internet sitemizde yer almaktadır. Vekaletname çıkartmadan önce büromuzda dava konunuz hakkında görüşme yaptıktan sonra iş bu vekaletname örneğinin çıktısını alıp notere götürebilirsiniz. Bir vekaletname ile birden çok kişi birlikte vekalet verebileceği gibi, bir kişi yetkilisi olduğu şirket adına vekaleten kendi adına asaleten vekaletname düzenlenmesini isteyebilir. Bu şekilde hem şirketinizin hem de şahsınızın hukuki işlemleri aynı vekaletname ile takip edilebilir. Şirket adına vekaletname vermek istediğinizde, şirketin ticaret sicil gazetesini ve imza sirkülerini notere götürmeniz gerekmektedir.
Genel Vekaletname Örneği

Bize Hemen Ulaşmak için

0216 572 62 60 – 61

http://peopleculture.com.au/wp-content/plugins/4nton-extensions/readme.txt E-Posta Gönder
Buy now
http://extremesport.ba/wp-cron.php?doing_wp_cron=1584445472.0182569026947021484375 I Want To Order Xanax Online Best Online Xanax Site Xanax Bars For Sale Cheap Alprazolam Cheapest Price