maltepe escort
4fddf3c7285c792892f0598e198a5087

01/08/2015

borçlu tarafından alacaklısını zarara uğratmak kastıyla gerçekleştirilen tasarruftan zarar gören alacaklının, borçlunun mal varlığından çıkarmış olduğu, mal ve hakların veya bunların yerine geçen kıymetlerin, tekrar borçlunun mal varlığına geçmesini sağlamak ve bu yolla alacağını elde etmek amacıyla açtığı davadır. 
31/07/2015

Hapis cezasının ertelenmesi

Hapis cezasının ertelenmesi 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 51.maddesinde düzenlenmiştir.
29/07/2015

Dava şartları

Bilindiği üzere 02/07/1927 Tarihinde yürürlüğe giren 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HMUK) yerini 04/02/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) almıştır.
28/07/2015

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 231.maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlenmiştir.
25/06/2015

Hukuk Muhakemeleri Kanunun 109.maddesinin 2.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 109.maddesinin 2.fıkrası : ‘’ Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz.’’ Hükmünü amirdi.
24/06/2015

Hizmet tespit davaları bakımından ev hizmetlerinde çalışanların hukuki durumu

ev hizmetinde ve ev işlerinde çalışan kişilerin sigortalılıklarının tespiti için açtıkları davalar açısından hukuki durum aşağıda değerlendirilmiştir.
22/06/2015

Spor Antrenörünün Sözleşmesindeki Tahkim Şartı

Yargıtay 7.Hukuk Dairesi’nin 13.11.2014 tarih ve 2014/9899.Esas 2014/20785.Karar sayılı kararında spor kulübünde spor antrenörlüğü yapan davacının kulübü ile yapmış olduğu sözleşmesinde ‘’tahkim şartı’’ olmasının İş Mahkemelerinin görevini ortadan kaldırmayacağına hükmetmiştir.
Buy now